Pro Optimal tar ansvar för hela inköpsprocessen från ide till färdig stålprodukt. En bra tillverkad produkt börjar redan vid konstruktionsstadiet. Pro Optimal har tillsammans med sina leverantörer bred kunskap om materials olika beskaffenhet. Låt oss titta på dina produkter eller idéer så hjälper vi dig hitta så optimal tillverkning som möjligt. För att tillverka så kostnadseffektivt som möjligt behöver man kunskap och erfarenhet av tillverkningsprocessen. Genom kontaktnätet har vi tillgång till ett stort antal maskiner som klarar allt från enkel stans och bockning till avancerade fleroperationsmaskiner.